U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De binnen Informatie Technologie onderkende risico's hebben betrekking op de borging van integriteit, continuïteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening. De digitale interactie met klanten, partners en leveranciers is sterk aan het toenemen door de inzet van web diensten, sociale media en operationele uitbesteding. De verwachting is dat deze trend zich doorzet.

Het succes van integrale beveiliging valt of staat met de kennis en houding ten opzichte van en de manier waarop medewerkers omgaan met de voorgeschreven maatregelen, richtlijnen en procedures. Procedurele en technische beveiligingsmaatregelen werken alleen als de medewerkers ze daadwerkelijk laten werken. 

Stonefield werkt met uw organisatie toe naar een cultuur, waarin beveiliging is geïntegreerd in alle processen, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.